De Ronnie Gardiner Methode - voor wie is het?

Eigenlijk kan iedereen de Ronnie Gardiner Methode (RGM) gebruiken omdat het voor iedereen goed is om de hersenen in optimale conditie te houden. Dus van jong tot oud, voor een betere concentratie en focus, een beter geheugen en meer zelfvertrouwen.

Muziek en ritme dragen bij aan het vergroten van cognitieve vermogens: onderzoek toont aan dat taal- en leesvermogen verbeteren als je je ritmische en muzikale vaardigheden ontwikkelt.

iedereen
houd van je brein

Houd van je brein!

Er zijn veel verschillende doelgroepen die baat hebben bij RGM:

  • mensen van alle leeftijden die hun hersenen goed willen trainen.
  • kinderen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D
  • kinderen met een motorische achterstand
  • mensen die een ziekenhuisopname of chemotherapie achter de rug hebben
  • mensen met depressieve klachten en/of een burn-out
  • mensen met neurologische aandoeningen zoals: Parkinson ~ CVA ~ niet aangeboren hersenletsel ~ MS ~ dementie