De Ronnie Gardiner Methode - hoe werkt het?

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor, zicht en gevoel. Tijdens het oefenen lees je op het scherm de symbolen en ‘vertaal’ je deze naar de daarbij behorende beweging die wordt uitgevoerd op het ritme van de muziek. De kleur van een symbool geeft aan of de beweging rechts, links of met beide kanten moet worden uitgevoerd. Met de symbolen stelt de RGM practitioner oefeningen samen passend bij de doelgroep en op muziek die voor deze doelgroep geschikt is. Terwijl je de beweging uitvoert die hoort bij een symbool, zeg je ook de naam van dit symbool. Hierdoor worden de verschillende hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd.

Het klinkt misschien nogal ingewikkeld, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd en aangepast aan het niveau van de groep (of de individuele persoon). RGM kan aan alle niveaus worden aangepast, van zeer eenvoudige tot bijzonder ingewikkelde oefeningen, afhankelijk van wat de doelgroep aan kan. Ook wordt de muziek zo goed mogelijk aangepast aan de smaak van de deelnemers en wordt er een tempo (BPM) gekozen dat geschikt is voor de doelgroep.

scherm
hersengebieden
schuur

Omdat er tijdens de oefeningen symbolen worden gelezen (visuele cortex) en vertaald naar een beweging (prefrontale cortex), bewegingen worden afgewisseld (motorische cortex, links en rechts), tegelijkertijd woorden worden uitgesproken (taal/spraakcentra in de linker hersenhelft) en wordt geluisterd naar – en afgestemd op – muziek (o.a. auditieve cortex en cerebellum) worden er veel verschillende hersengebieden tegelijk geactiveerd. Dit zorgt voor aanleg van nieuwe en versterking van bestaande neurale netwerken en voor meer/betere verbindingen in het corpus callosum (de hersenbalk die de linker- en rechter hersenhelft verbindt).

Betere concentratie, geheugen, focus, meer zelfvertrouwen voor jong en oud. Met de Ronnie Gardiner Methode (RGM) train je meerdere hersengebieden tegelijk waardoor er in je hersenen nieuwe verbindingen ontstaan. 

Je maakt met handen en/of voeten bewegingen op het ritme van muziek en zet tegelijkertijd verschillende zintuigen aan het werk zoals spraak, gehoor, zicht en gevoel. Zo zorg je er voor dat je hersenen in optimale conditie gebracht worden.